• Status van onderzoek: 7% 7%

INFORMATIE PATIËNTEN

Introductie HERNIIA-2 studie: Een studie om twee herstelmethoden van een liesbreuk te vergelijken.

Als een kind een liesbreuk heeft, moet dit geopereerd worden om schade te voorkomen aan bijvoorbeeld de darmen of – bij meisjes – de eierstok of – bij jongens- de zaadstreng. Het herstel van een liesbreuk kan via de open methode of via een kijkoperatie. Wij willen onderzoeken of een kijkoperatie beter is voor het herstellen van de liesbreuk dan het herstel via de open methode.

Waarom dit onderzoek?

Het herstellen van een liesbreuk gebeurt in Nederland via de open methode via een sneetje in de lies. Tegenwoordig wordt het herstellen van een liesbreuk echter steeds vaker gedaan via een kijkoperatie. Hierbij brengt de chirurg de camera in via een sneetje onder de navel. De chirurg sluit de breukzak met een hechting die via de huid door de buikwand wordt ingebracht.

De open methode wordt al lang toegepast en is een techniek waarbij heel weinig complicaties optreden. De kijkoperatie is een nieuwe techniek waarbij er met de camera de hele buik van binnen kan worden bekeken. Beide technieken worden momenteel gebruikt en welke techniek er gebruikt wordt, is afhankelijk van de keuze van de chirurg en van de ouders. We verwachten dat de kijkoperatie zorgt voor minder complicaties zoals – bij jongens- schade aan de zaadstreng of aan de bloedvoorziening van de bal en bij meisjes aan de eierstok. Dit komt doordat de chirurg de structuren in de buik goed kan zien tijdens de kijkoperatie. Daarnaast kunnen we ook tijdens dezelfde kijkoperatie naar de andere lies kijken en een eventuele liesbreuk aan de andere kant herstellen. Dit komt voor bij ongeveer 10% van de kinderen en dit kun je aan de buitenkant niet zien. Resultaten van eerdere onderzoeken laten zien dat zowel de open methode als de kijkoperatie veilig en effectieve behandelingen zijn, maar we weten niet welke behandeling beter is. Het doel van dit onderzoek is dan ook om te kijken of een liesbreuk het best hersteld kan worden door middel van een kijkoperatie of via de open methode.

Wie komen in aanmerking voor deelname?

Kinderen met een liesbreuk aan één kant, die tussen de 0 en 16 jaar oud zijn, kunnen meedoen aan dit onderzoek. 

Dit onderzoek is opgezet door het Amsterdam UMC (voorheen: VU medisch centrum en Academisch Medisch Centrum) in Amsterdam en wordt gedaan in verschillende ziekenhuizen in Nederland. Stichting Kind & Ziekenhuis is nauw betrokken geweest bij de opzet van de HERNIIA-2 studie (inclusief alle informatieverstrekking) met als gezamenlijk doel de belasting voor ouders en kind zo laag mogelijk te houden.

Studieopzet

Bij alle kinderen die deelnemen zal hun liesbreuk hersteld worden. Bij één groep (de helft van de kinderen die meedoen aan de studie) zal de liesbreuk hersteld worden door middel van een kijkoperatie en zal er ook gekeken worden of er een liesbreuk aanwezig is aan de andere kant. Bij de tweede groep wordt de liesbreuk herstelt door middel van de open techniek. Loting bepaalt in welke groep uw kind zit. Artsen en ouders kunnen hier geen invloed op uitoefenen.

Gedetailleerde informatie over deze studie en de verwerking van uw gegevens en die van uw kind vindt u hier.

Algemene informatie over deelname aan een onderzoek kunt u vinden op de website: www.rijksoverheid.nl/mensenonderzoek.

Deze online flyer biedt korte informatie over meedoen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek:

Medisch-wetenschappelijk onderzoek proefpersonen (overheid.nl)

Andere vragen? Vul het formulier in.